FANDOM


William Szekspir (1564 - 1616 )Edytuj

William Szekspir – urodził się w 1564 roku w miasteczku Stratford nad rzeką Avon, gdzie również
-Lutherdddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Wiliam Szekspir słynny pisarz na przełomie XVI i XVII wieku.

spędził ostatnie lata swojego życia. Umarł w 1616 roku.

Angielski poeta i dramatopisarz a w późniejszym okresie życia również aktor. Żył w czasach Elżbiety I i Jakuba I, kiedy to powstał teatr elżbietański. Jego ojciec John pochodził z chłopskiej rodziny, lecz po pewnym czasie porzucił rolnictwo i przeprowadził się do miasta gdzie został burmistrzem. Matka Mary pochodziła z zieministwa. Mieli ośmioro dzieci z których najstarszy był William. Ok. 1571 młody Szekspir poszedł do średniej szkołyogólnokształcącej gdzie uczył się łaciny, historii, literatury antycznej i retoryki. Nie posiadał większegowykształcenia. W 1582 roku poslubił o osiem lat starsza Anne. Lecz w kilka lat po zawarciu małżeństwa Szekspir opuszcza Stratford i udaje się do Londynu.

Z biegiem czasu zaczął grywać w teatrach, potem zaś zajął się
-Lutherhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Dom rodzinny Szekspira.

pisaniem sztuk i poematów.

Początkowo należał do kompani Sług Lorda Szambelana dysponującym własnym teatrem The Glob. Jednak najprawdopodobniej Szekspir pracował w różnych magnackich rezydencjach jako guwerner, sekretarz, a także aktor w dworskich przedstawieniach. Zdobywał sławę, poszerzałwykształcenie, czytał, poznawał wielu znanych

-Lutherhddd

Obraz przedstawiające pisarza.


ludzi.. Do rodzinnego miasta przyjeżdżał często, dbał o swoja rodzinę,inwestowałw nieruchomości. Był on autorem 36 sztuk. Pisał kroniki historyczne, komedie oraz tragedie. Kroniki w większości tematycznie związane z dziejami Anglii w XV w. Najważniejszym motywem jego dramatów jest problem władzy, która jawi się jako demoralizująca i niszcząca. Szekspira interesuje mechanizm władzy, ukrytego obiektu ludzkich pragnień. Tematyka ta pojawia się przede wszystkim w kronikach królewskich i tragedich. Za najlepsze komedie uważa się: „Poskromienie złośnicy”, „Stracone zachody miłości”, „Sen nocy letniej”, „Wiele hałasu o nic”, „Kupiec wenecki”, zaś spośród tragedi należy wymienić: „Juliusz Cezar”, „Tymon Ateńczyk”, „Król Leos”. Drmaty psychologiczne i poetyckie: „Romeo i Julia”, „Hamlet”, „Makbet”, „Otello”.