FANDOM


Premierzy PolskiEdytuj

Księstwo Warszawskie Rada MinistrówEdytuj

Objęcie i zakończenie urzędu obraz Imię i nazwisko partia data urodzenia i śmierci Rodzina
5 pazdziernika 1807 r. - 14 grudnia 1807 r. (pod władzą księcia Warszawskiego)
WŁadaadcy

Stanisław

Machołowski

brak

1736 r. - 1809 r. Machołowscy
14 grudnia 1807 r. - ? listopad 1808 r. (pod władzą księcia Warszawskiego)
WŁaddaadcy
Ludwig Szymon Gutowski brak 1738 r. - 1811 r. Gutakowscy
? listopad 1808 r. - 25 marca 1809 r.
WaadadadadŁadcy
ks. Józef Poniatowski brak 1763 r. - 1813 r. Poniatowscy
25 marca 1809 r. - ? maj 1813 r.
WŁadasdadadcy

gen.Stanisław

Kostka Potocki

brak 1755 - 1821 r. Potoccy

Prezesi Rządu NarodowegoEdytuj

objęcie i zakończenie urzędu obraz Imię i nazwisko partia data urodzenia i śmierći Rodzina
3 grudnia 1830 r. - 15 sierpnia 1831 r.
WŁadadadcaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddy

ks. Adam.Czartoryski

brak 1770 r. - 1861 r. Czartoryscy
5 grudnia 1830 - 17 stycznia 1831 r. (dyktator)
Wdfhadcy
Jan Chłopicki brak 1771 - 1854 r. Chłopicy
17 sierpnia 1831 r. - 7 września 1831 r.
WŁhjgvhadcy
gen. Jan Krukowiecki brak 1772 r. - 1850 r. Krukowiecy
8 września 1831 r. - 23 września 1831 r.
WŁdaaaaaaaaaaadcy
Bonawentura Niemojowki brak 1787 r. - 1835 r. NIemojowscy
23 września 1831 r. - 23 września 1831 r.
WŁadadadcyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gen. Jan Nepomucen Umiński brak 1778 r. - 1851 r. Umińscy
25 września 1831 - 9 pazdziernika 1831 r.
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWŁadcy
gen. Maciej Rybiński brak 1784 r. - 1874 r. Rybińscy

Prezesi Rządu NarodowegoEdytuj

Objęcie i zakończenie urzędu obraz imię i nazwisko partia data urodzenia i śmierci Rodzina
22 lutego 1846 r. - 24 lutego 1846r. Jan Tysowski brak 1811 r .- 1857 r.Tysowscy

22 lutego 1846 r. - 24 lutego 1846 r. ( członek triumwiratu) Ludwig Gorzkowski brak 1811 r. - 1857 r.Gorzkowscy

22 lutego 1846 r. - 24 lutego 1846 r. (członek triumwiratu) Aleksander Grzegorzowski brak 1806 r. - 1855 r.


Grzegorzowscy

24 lutego 1846 r. - 3 marca 1846 r. (dyktator) Jan Tysowski brak 1811 r. - 1857 r.


Tysowscy

Prezesi Komitetu Narodowego w PoznaniuEdytuj

Objęcie i zakończenie urzędu obraz Imię i nazwisko partia data urodzenia i śmierci Rodzina
20 marca 1848 r. - 9 maja 1848 r.
WŁADC
Gustaw Potworowski brak 1800 r. - 1860 r. Potworowscy

Prezesi Rządu NarodowegoEdytuj

Objęcie i zakończenie urzędu obraz Imię i nazwisko partia data urodzenia i śmierci Rodzina
21 stycznia 1863 r. - 17 lutego 1863 r.
RsrŁADC
Stefan Bobrowski brak 1840 r. - 1863 r. Bobrowscy
17 luty 1863 r. - 11 marca 1863 r. (dyktator)
WŁzsssssssssssADC
Ludwig Mierosławski brak 1814 r. - 1878 r. Mierosłowscy
11 marca 1863 r. - 18 marca 1863 r. (dyktator)
WŁassasaADC
Marian Langiewicz brak 1827 r. - 1887 r. Langiewiczowie
21 marca 1863 r. - 12 kwietnia 1863 r.
RsrŁADC
Stefan Bobrowski brak 1840 r. - 1863 r. Bobrowscy
WsfsfsfŁADC
Agaton Giller